ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN NHIỆM KỲ 2022-2025

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN NHIỆM KỲ 2022-2025
Thực hiện sự chỉ đạo của Thị ủy Đông Hòa, được sự thống nhất của Đảng ủy Trường THPT Lê Trung Kiên, trong các ngày từ ngày 11/8/2022, ngày13/8/2022, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường THPT Lê Trung Kiên long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN NHIỆM KỲ 2022-2025
 
          Thực hiện sự chỉ đạo của Thị ủy Đông Hòa, được sự thống nhất của Đảng ủy Trường THPT Lê Trung Kiên, trong các ngày từ ngày 11/8/2022, ngày13/8/2022, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường THPT Lê Trung Kiên long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
          Tham dự Đại hội các Chi bộ có: Đồng chí Ngô Thị Hồng Thắm - Bí thư Đảng ủy, Đồng chí Nguyễn Bảo Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong đảng ủy và toàn thể đảng viên của các chi bộ.
          Với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy nhà trường, tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội các Chi bộ đã thảo luận, bàn bạc  và đi đến thống nhất với các văn kiện đại hội, nhất là đã đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kì mới.
          Tại Đại hội, các chi bộ cũng đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 cụ thể như sau:
1. Chi bộ Khoa học tự nhiên 2 và Hành chính
- Đ/c Phạm Văn Việt  - Bí thư
- Đ/c Nguyễn Văn Trọng - Phó Bí thư
- Đ/c Lê Thị Bích – UV
2. Chi bộ Khoa học tự nhiên 1 
- Đ/c Trương Tấn Tiến - Bí thư
- Đ/c Phan Nguyễn Hoài Minh - Phó Bí thư
- Đ/c Đỗ Thị Thùy Dương – UV
3. Chi bộ Khoa học xã hội
- Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Bí thư
- Đ/c Đào Tần Cảnh - Phó Bí thư             
- Đ/c Trần Thị Phận – UV

Tác giả bài viết: Nguyễn Bảo Toàn

Nguồn tin: Trường THPT Lê Trung Kiên