HỘI NGHỊ HỌC TÂP, QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ YÊN LẦN THỨ XVII VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ XÃ ĐÔNG HÒA LẦN THỨ XII

Đăng lúc: Thứ hai - 04/01/2021 09:08 - Người đăng bài viết: Ban giám hiệu
HỘI NGHỊ HỌC TÂP, QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ YÊN LẦN THỨ XVII VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ XÃ ĐÔNG HÒA LẦN THỨ XII
 
          Ngày 31/12/2020, Đảng ủy Trường THPT Lê Trung Kiên tổ chức Hội nghị học tâp, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Hòa lần thứ XII.

Đồng chí Ngô Viết Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủyquán triệt những Nghị quyết
           Tham dự Hội nghị có đầy đủ Bán Chấp hành đảng bộ, Ban Giám hiệu, cùng toàn thể giáo viên, nhân viên đơn vị. Tại hội Nghị, đồng chí Ngô Viết Hải – UVBTV Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc trung tâm chính trị Thị xã Đông Hòa đã quán triệt những Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh và thị xã, trong đó nhấn mạnh các chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp để thực hiện. Cụ thể như sau:
          Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,5%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 95 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách đến năm 2025 khoảng 11 nghìn tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 khoảng 370 triệu USD. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó có 15% xã nông thôn mới nâng cao, 5% xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 30%. Số lao động được tạo việc làm bình quân 25 nghìn người/năm (trong đó có việc làm mới tăng thêm 4.700 lao động/năm). Đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh dưới 2%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 21,6%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,5-2%/năm. Đến năm 2025, có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế chiếm 95% dân số. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 khoảng 48%. Đến năm 2025, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95%; tỷ lệ dân số nông thôn được tiếp cận nước sạch theo Quy chuẩn quốc gia trên 60%. Duy trì tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý ở đô thị đến năm 2025 đạt 98%. Giữ vững 100% xã, phường, thị trấn hằng năm đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh. Phát triển đảng viên mới tăng 3 - 4%/năm so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh đầu nhiệm kỳ.
           Nhiệm vụ và giải pháp: Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá sau: Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, với trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên, để đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển bền vững. Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
          Đây là những nội dung quan trọng, là cơ sở để mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng phương hướng, đề ra những giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cá nhân ở đơn vị.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Bảo Toàn
Nguồn tin: Trường THPT Lê Trung Kiên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 1405
  • Tháng hiện tại: 18276
  • Tổng lượt truy cập: 2482485
tai lieu
ioe
violimpic