CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 - 3
 

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG  
[ 31-05-2011-Bảo Toàn ]  

TRƯỜNG THPT…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Phú Yên, ngày ….. tháng ….. năm  …..

BÁO CÁO

THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG … (2)

(Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng)

Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị
(ghi rõ đầy đủ không viết tắt)

I- Sơ lược lý lịch:

- Sinh ngày, tháng, năm:

- Quê quán: xã………………, huyện………………………, tỉnh………………….

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

II- Thành tích đạt được:

1- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2- Sơ lược thành tích của đơn vị: nêu sơ lược (ngắn gọn) thành tích đơn vị đạt được

Chú ý:

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý: nêu tóm tắt thành tích của đơn vị.

- Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh , cấp quốc gia; (theo mẫu sau)

TS học sinh

Chất lượng đăng ký

Chất lượng đạt

HS giỏi cấp Trường

HS giỏi tỉnh

HS giỏi

Q. Gia

Giỏi

Khá

TB

Yếu kém

Giỏi

Khá

TB

Yếu kém

SL / %

SL / %

SL / %

SL / %

SL / %

SL / %

SL / %

SL / %

SL / %

SL / %

SL / %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số đề tài nghiên cứu:

3- Thành tích đạt được của cá nhân:

- Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ;

- Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý (đối với cán bộ quản lí).

- Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học;

(Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua tỉnh”, thành tích đề nghị UBND tỉnh, bộ  khen ghi rõ thời gian 03 lần liên tục các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận).

- Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn;

- Việc thực hiện chủ trương; đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức;

- Chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên (đối với cán bộ quản lí);

- Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …)

III- Các hình thức đã được khen thưởng:

(Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua tỉnh" ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị); các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.

      1). Danh hiệu thi đua :

      - Năm học        , đạt danh hiệu …………,  số Quyết định ….., ngày …. tháng ….. năm….

      - Năm học        , đạt danh hiệu …………,  số Quyết định ….., ngày …. tháng ….. năm….

      2). Hình thức khen thưởng:

            - Năm học: …, Cấp khen: …, mức khen: …;  Số Quyết định: …, ngày … tháng … năm ….

- Năm học: …, Cấp khen: …, mức khen: …;  Số Quyết định: …, ngày … tháng … năm ….

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị
(ký, đóng dấu)

Người báo cáo thành tích
(ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xác nhận
(ký, đóng dấu)

 

 

Các tin khác
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG CHO NHỮNG HỌC SINH ƯU TÚ [ 06-05-2014 ]
HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2014) [ 26-03-2014 ]
ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “THAM QUAN, DÃ NGOẠI, THỰC TẾ THIÊN NHIÊN TẠI NHA TRANG – KHÁNH HÒA” CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN [ 26-03-2014 ]
ĐOÀN TRƯƠNG THPT LÊ TRUNG KIÊN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY HỘI THANH NIÊN” [ 26-03-2014 ]
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN [ 11-03-2014 ]
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN RA QUÂN PHÁT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN 2014 [ 04-03-2014 ]
LÊN NGÔI VÔ ĐỊCH ĐẦY THUYẾT PHỤC! [ 11-02-2014 ]
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN VỚI TÊN GỌI “DUYÊN DÁNG HỌC ĐƯỜNG” [ 24-01-2014 ]
MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2013) [ 23-11-2013 ]
Niềm Vui Ngày 20/10 [ 23-11-2013 ]
 
      THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
      TIN TỨC- SỰ KIỆN MỚI
+ LỄ KẾT NẠP ĐẢNG CHO NHỮNG HỌC SINH ƯU TÚ
+ ĐOÀN TRƯƠNG THPT LÊ TRUNG KIÊN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY HỘI THANH NIÊN”
+ ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “THAM QUAN, DÃ NGOẠI, THỰC TẾ THIÊN NHIÊN TẠI NHA TRANG – KHÁNH HÒA” CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN
+ HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2014)
+ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN
+ ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN RA QUÂN PHÁT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN 2014
+  LÊN NGÔI VÔ ĐỊCH ĐẦY THUYẾT PHỤC!
 
      DANH NGÔN
  "Thực hành khiến cho thành thạo, thành thạo khiến cho tự tin. Học sinh mà tự tin thì hứng thú, hứng thú khi học thì đạt kết quả tốt".             Kumon (Nhật)  
   
  "Nghĩ sâu thì ý xa, ý xa thì lý mạnh, lý mạnh thì lời nhiều, lời nhiều thì văn hay”.            Lê Quý Đôn  
   
  "Chúng ta đừng bằng lòng chờ đợi những gì sẽ xảy ra, mà hãy quyết tâm làm cho những điều xảy ra đúng hiện thực".  P.Marshall  
   
  Câu nói như mũi tên, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai, không tài nào rút ra được nữa”.            Lục Tài Tử  
   
  "Theory is grey, but the tree of life is evergreen". Goethe  
   
  "Lương Sư Hưng Quốc".  
   
   
   
 
      THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
      THÔNG TIN TRUY CẬP
307269