Hiện có 75 cán bộ thuộc 16 tổ chức

Họ tên tổ chức Chức vụ chính Email
Phạm Văn Việt
Họ tên Phạm Văn Việt
Ngày sinh 06/05/1979
Giới tính Nam
Địa chỉ Hòa Xuân Tây - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ TOÁN
TỔ TOÁN Tổ Trưởng vanvietltk@gmail.com
Nguyễn Tước
Họ tên Nguyễn Tước
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Thôn 4, Hoà Vinh
tổ chức TỔ TOÁN
TỔ TOÁN Giáo Viên
Đinh Văn Tiến
Họ tên Đinh Văn Tiến
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Hoà Hiệp Bắc
tổ chức TỔ TOÁN
TỔ TOÁN Giáo Viên
Nguyễn Hữu Hưng
Họ tên Nguyễn Hữu Hưng
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ P.Phú Đông-Tuy Hoà
tổ chức TỔ TOÁN
TỔ TOÁN Giáo Viên
Nguyễn Thị Hạnh
Họ tên Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh 01/01/1983
Giới tính Nữ
Địa chỉ P7 - Tuy Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ TOÁN
TỔ TOÁN Giáo Viên nthanh.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Huỳnh Thị Ngọc Dung
Họ tên Huỳnh Thị Ngọc Dung
Ngày sinh 25/03/1986
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ TOÁN
TỔ TOÁN Giáo Viên htndung.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Phạm Thị Mỹ Trinh
Họ tên Phạm Thị Mỹ Trinh
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hoà Tân Đông
tổ chức TỔ NGỮ VĂN
TỔ NGỮ VĂN Giáo Viên
Nguyễn Thị Hằng
Họ tên Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nữ
tổ chức TỔ NGỮ VĂN
TỔ NGỮ VĂN Đảng ủy viên nguyenthihangpy2017@gmail.com
Trần Thị Phận
Họ tên Trần Thị Phận
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nữ
Địa chỉ Thôn 4, Hoà Vinh
tổ chức TỔ NGỮ VĂN
TỔ NGỮ VĂN Giáo Viên
Phạm Thị Vương Huyên
Họ tên Phạm Thị Vương Huyên
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nữ
Địa chỉ Thôn 4, Hoà Vinh
tổ chức TỔ NGỮ VĂN
TỔ NGỮ VĂN Giáo Viên
Phạm Thị Kim Thoa
Họ tên Phạm Thị Kim Thoa
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nữ
Địa chỉ Thôn 4, Hoà Vinh
tổ chức TỔ NGỮ VĂN
TỔ NGỮ VĂN Giáo Viên
Lê Thị Điệp
Họ tên Lê Thị Điệp
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nữ
Địa chỉ Thôn 4, Hoà Vinh
tổ chức TỔ NGỮ VĂN
TỔ NGỮ VĂN Giáo Viên
Lê Thị Triêm
Họ tên Lê Thị Triêm
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nữ
Địa chỉ Thôn 4, Hoà Vinh
tổ chức TỔ NGỮ VĂN
TỔ NGỮ VĂN Giáo Viên
Dương Thị Thanh Thu
Họ tên Dương Thị Thanh Thu
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nữ
Địa chỉ Thôn 4, Hoà Vinh
tổ chức TỔ NGỮ VĂN
TỔ NGỮ VĂN Giáo Viên
Nguyễn Hữu Minh
Họ tên Nguyễn Hữu Minh
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Thôn 4, Hoà Vinh
tổ chức TỔ ĐỊA LÝ
TỔ ĐỊA LÝ Tổ Trưởng
Nguyễn Trọng Trí
Họ tên Nguyễn Trọng Trí
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Thôn 4, Hoà Vinh
tổ chức TỔ ĐỊA LÝ
TỔ ĐỊA LÝ Giáo Viên
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Họ tên Nguyễn Thị Thanh Tâm
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nữ
Địa chỉ Thôn 4, Hoà Vinh
tổ chức TỔ ĐỊA LÝ
TỔ ĐỊA LÝ Giáo Viên
Huỳnh Thị Thanh Cúc
Họ tên Huỳnh Thị Thanh Cúc
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nữ
Địa chỉ Thôn 4, Hoà Vinh
tổ chức Tổ SỬ - GDCD
Tổ SỬ - GDCD Giáo Viên
Ngô Thị Diễm Thúy
Họ tên Ngô Thị Diễm Thúy
Ngày sinh 27/10/1980
Giới tính Nữ
Địa chỉ KP3 - TT Hòa Hiệp Trung - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức Tổ SỬ - GDCD
Tổ SỬ - GDCD Giáo Viên
Nguyễn Văn Trọng
Họ tên Nguyễn Văn Trọng
Ngày sinh 01/01/1980
Giới tính Nam
tổ chức TỔ HÓA
TỔ HÓA Giáo Viên nvtrong.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau
 
tai lieu
ioe
violimpic

Thống kê

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 130
  • Tháng hiện tại: 12187
  • Tổng lượt truy cập: 2446617