Hiện có 75 cán bộ thuộc 16 tổ chức

Họ tên tổ chức Chức vụ chính Email
Trần Thị Thu Bình
Họ tên Trần Thị Thu Bình
Ngày sinh 26/03/1976
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hoà Hiệp Bắc - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức Tổ SỬ - GDCD
Tổ SỬ - GDCD Tổ Trưởng tttbinh.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Trần Thị Thu Hoài
Họ tên Trần Thị Thu Hoài
Ngày sinh 27/05/1978
Giới tính Nữ
Địa chỉ Khu phố 4 - TT Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức Tổ SỬ - GDCD
Tổ SỬ - GDCD Giáo Viên ttthoai.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Nguyễn Văn Chánh
Họ tên Nguyễn Văn Chánh
Ngày sinh 10/08/1977
Giới tính Nam
Địa chỉ Hoà Hiệp Trung - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức Tổ SỬ - GDCD
Tổ SỬ - GDCD Giáo Viên nvchanh.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Đàm Thị Hưởng
Họ tên Đàm Thị Hưởng
Ngày sinh 20/06/1978
Giới tính Nữ
Địa chỉ kp2.TT.Hòa Hiệp Trung - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức Tổ SỬ - GDCD
Tổ SỬ - GDCD Tổ phó dthuong.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Trần Thị Thuận
Họ tên Trần Thị Thuận
Ngày sinh 19/03/1986
Giới tính Nam
Địa chỉ Hòa Tân - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức Tổ SỬ - GDCD
Tổ SỬ - GDCD Giáo Viên ttthuan.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Họ tên Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Ngày sinh 04/12/1970
Giới tính Nữ
Địa chỉ Khu phố 4 - TT. Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ Tổ Trưởng nttnguyet.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Lê Thị Thanh Hằng
Họ tên Lê Thị Thanh Hằng
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nữ
tổ chức TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ Giáo Viên
Trần Văn Thiệu
Họ tên Trần Văn Thiệu
Ngày sinh 01/08/1989
Giới tính Nam
Địa chỉ Phú Lâm-Tuy Hoà
tổ chức TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ Giáo Viên
Trương Tấn Tiến
Họ tên Trương Tấn Tiến
Ngày sinh 13/03/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Khu phố 1 - TT Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG Giáo Viên truongtantienltkpy@gmail.com
Huỳnh Văn Hữu
Họ tên Huỳnh Văn Hữu
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Thôn 3 - Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG Giáo Viên
Lê Ngọc Thịnh
Họ tên Lê Ngọc Thịnh
Ngày sinh 23/08/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Hoà Tân Đông - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG Giáo Viên ngocthinhltk@gmail.com
Võ Trọng Phúc
Họ tên Võ Trọng Phúc
Ngày sinh 04/02/1965
Giới tính Nam
Địa chỉ Thôn 4 - Hoà Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG Giáo Viên vtphuc.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Phạm Anh Tân
Họ tên Phạm Anh Tân
Ngày sinh 13/09/1964
Giới tính Nam
Địa chỉ Khu phố 4 - TT Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG Tổ Trưởng anhtanltk@gmail.com
Đoàn Sơn Bình
Họ tên Đoàn Sơn Bình
Ngày sinh 15/09/1981
Giới tính Nam
Địa chỉ Khu phố 2 - TT Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG Giáo Viên sonbinh159@gmail.com
Huỳnh Nguyễn Út Duyên
Họ tên Huỳnh Nguyễn Út Duyên
Ngày sinh 04/01/1990
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hòa Xuân - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG Giáo Viên hnuduyen.thpt.ltk@phuyen.edu.vn
Lê Văn Tuyến
Họ tên Lê Văn Tuyến
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Hòa Vinh - Đông Hòa
tổ chức TỔ TIN HỌC
TỔ TIN HỌC Giáo Viên
Nguyễn Thị Phương Oanh
Họ tên Nguyễn Thị Phương Oanh
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Hòa Vinh - Đông Hòa
tổ chức TỔ TIN HỌC
TỔ TIN HỌC Giáo Viên
Nguyễn Hữu Sáng
Họ tên Nguyễn Hữu Sáng
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
tổ chức TỔ TIN HỌC
TỔ TIN HỌC Tổ Trưởng
Nguyễn Tạ Thị Pilot
Họ tên Nguyễn Tạ Thị Pilot
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Thôn 4, Hoà Vinh
tổ chức TỔ TIN HỌC
TỔ TIN HỌC Giáo Viên
Đỗ Ngọc Tiến
Họ tên Đỗ Ngọc Tiến
Ngày sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Hòa Xuân - Đông Hòa - Phú Yên
tổ chức TỔ TIN HỌC
TỔ TIN HỌC Giáo Viên
  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau
 
tai lieu
ioe
violimpic

Thống kê

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 185
  • Tháng hiện tại: 12242
  • Tổng lượt truy cập: 2446672